Algemene tandheelkunde

Algemene tandheelkunde is het planmatig verhelpen van algemene klachten en het bieden van periodieke gebitscontroles en gebitssaneringen volgens de nieuwste ontwikkelingen. Je kunt erop rekenen dat dat gebeurt met de meest geavanceerde apparatuur. Het doel is zowel een duurzaam als een fraai resultaat.

 

Periodieke controle

In onze praktijk wordt ieder gebit in principe twee keer per jaar gecontroleerd. Er wordt gecontroleerd op cariës (gaatjes) en op de conditie van het tandvlees (parodontium). Een geringe hoeveelheid tandsteen wordt direct bij de controle verwijderd. Als uitgebreidere zorg nodig is, verwijzen we je door naar onze preventie-assistente. In geval van gemiddelde tot ernstige tandvleesontsteking (parodontitis), word je doorverwezen naar een van onze preventie-assistenten.

Behandelingen vinden uitsluitend plaats volgens afspraak.

 

Foto’s

Afhankelijk van de situatie worden er foto’s (bite-wings) gemaakt. De frequentie hiervan hangt af van de conditie van jouw gebit. In het kader van specifieke problemen en/of een uitgebreid behandelplan kan er een zogenaamd orthopantomogram worden gemaakt. Dit is een röntgenfoto waarop kaak en gebit geheel is afgebeeld.

 

Conserverende tandheelkunde

Het repareren van gaatjes wordt ook wel conserveren genoemd. Het tandbederf (cariës) wordt weggenomen en er wordt een vulling (restauratie) aangebracht. In onze praktijken werken we alleen met wit vulmateriaal. Omdat composiet een droog werkterrein vereist, wordt er onder een rubberen lapje (cofferdam of rubberdam) gewerkt.

Na vervaardiging van de restauratie in jouw eigen tandkleur, kun je meteen weer eten en drinken, omdat de vulmaterialen meteen uitharden. Soms kan na behandeling een gevulde tand of kies nog wat gevoelig zijn, maar dat verdwijnt meestal snel.

 

Kroon- en brugwerk

Kronen en bruggen vormen een duurzaam alternatief als er onvoldoende houvast is voor een gewone vulling. Kronen en bruggen worden ook gebruikt ter verbetering van het uiterlijk, bijvoorbeeld als de tanden en kiezen in de mond verkleurd of slecht gevormd zijn.

 

Extracties en prothetiek

Ook het trekken van gebitselementen en het vervaardigen van partiële of volledige prostheses behoort tot de algemene tandheelkunde. In een aantal van onze praktijken word je voor de prothetiek verwezen naar onze tandprotheticus.