Tarieven

Alle praktijken aangesloten bij Tandheelkunst hanteren dezelfde tarieven. Sterker nog, alle tandartspraktijken van Nederland zijn verplicht zich aan onderstaande tarieven te houden.

Download de tarieven

Op voorhand weten hoeveel een behandeling precies kost? De Nederlandse Zorgautoriteit heeft alle tarieven gebundeld in deze PDF.

In het overzicht van de NZa staat voor alles een code, een prestatiebeschrijving en een bedrag. In een aantal gevallen is het tarief exclusief techniek- en/of materiaalkosten. Techniekkosten zijn kosten die bij een bepaalde behandeling gemaakt moeten worden en die wij extern inkopen. Dat geldt ook voor specifieke materiaalkosten; het gaat hier niet om verbruiksmaterialen. Wat je betaalt aan techniek- en materiaalkosten is nooit meer dan wij betaald hebben bij inkoop, met uitzondering van kosten voor implantaat (J33). In de tariefbeschikking worden deze prestaties aangegeven met een sterretje *.

Download de tarieven materiaal-en techniekkosten

De Nederlandse zorgautoriteit (NZa) heeft bepaald dat tandartsen op hun website patiënten inzicht moeten geven in de techniekkosten. Deze kosten worden, conform de richtlijnen van de NZa, zonder toeslag aan je doorberekend. 

Wij werken samen met laboratoria en tandtechnici in wie wij vertrouwen hebben en met wie we een goede samenwerking hebben. Om je inzicht te geven in de materiaal-en techniekkosten, hebben wij een overzicht samengesteld.