Wat verwachten we van jou?

Wat verwachten we van jou?  

Om je gebit gezond te houden, is het belangrijk dat je periodiek mondonderzoek laat uitvoeren. Samen met jou stelt je tandarts een korte en lange termijn zorgplan op en bespreekt de frequentie en aard van je afspraken met je. Het kan zijn dat een of meer behandelingen bij de (paro)-preventieassistent onderdeel zijn van het plan. 

Dagelijkse gebitsreiniging

Op de website vind je informatie over behandelingen en verwijzingen naar folders. Vraag als je meer wilt weten over een advies, behandeling, kosten of risico’s om extra uitleg of verduidelijking. Zorg voor dagelijkse, goede gebitsreiniging en volg de adviezen over mondhygiëne en voedingsgewoonten op. 

Houd ons op de hoogte

Houd ons op de hoogte van (wijzigingen in) je gezondheidssituatie. Vertel je behandelaar als je medicijnen slikt, een hart- of vaatziekte hebt, zwanger bent of onder behandeling van een arts. Houd ons ook op de hoogte van wijzigingen van je NAW-gegevens (bijvoorbeeld telefoonnummer en adres). Als je een afspraak met ons gemaakt hebt, hebben we een behandelkamer en tijd van een of meer behandelaars voor je gereserveerd. Daarom vragen we je om op tijd aanwezig te zijn. Om de kans op vergeten zo klein mogelijk te houden, sturen we je per e-mail en sms een reminder. 

Afzeggen afspraken

We vragen ook om afspraken alleen af te zeggen als het echt niet anders kan. Dat moet dan wel minimaal twee werkdagen van tevoren. Afzeggingen voor maandag moeten dus uiterlijk donderdag telefonisch bij ons gemeld zijn. Bij afzeggen binnen 48 uur van tevoren of bij afwezigheid zonder bericht, zijn wij helaas genoodzaakt om kosten hiervoor door te berekenen. Deze worden niet door een zorgverzekeraar vergoed. Het niet ontvangen hebben van een herinneringsmail of -sms is geen geldige reden voor een niet-nagekomen afspraak. Je blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van een gemaakte afspraak.